Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Callary khuyến mãi tiệc cưới trong tuần chỉ từ 3.870.000 đồng/bàn - Tặng ngay Bia Heiniken hoặc Sapporo suốt tiệc | khuyến mãi tiệc cưới | trung tâm tiệc cưới | Nhà hàng tiệc cưới