Phong tục tập quán

Phong tục cưới hỏi của người Miền Nam

Phong tục cưới hỏi của người Miền Nam
Nghi Thức cưới hỏi của dân tộc Việt Nam bao gồm nhiều nghi lễ cơ bản cho đến nay thì những ...

Các lễ vật cần chuẩn bị cho lễ ăn hỏi theo phong tục Miền Nam

Các lễ vật cần chuẩn bị cho lễ ăn hỏi theo phong tục Miền Nam
Phong tục tập quán trong việc cưới hỏi mỗi vùng miền sẽ có sự khác nhau từ Bắc vào Nam. Riêng ...

Phong tục cưới hỏi của người Miền Trung như thế nào?

Phong tục cưới hỏi của người Miền Trung như thế nào?
\r\nCó thể nói phong tục cưới hỏi miền Trung là sự kết hài hòa giữa sự ràng buộc chặt chẽ của ...